Upphandlingar

På Andersson Nielsen AB har vi erfarenhet av att upprätta och leverera relevanta förfrågningsunderlag och vi hjälper er till lönsammare affärer. Vi planerar och levererar upphandlingar, helt utefter era krav och önskemål, oavsett om ni är privat eller offentlig aktör.

Kommande upphandlingar

Pågående upphandlingar

Vi har för tillfället inga pågående upphandlingar

Avslutade upphandlingar

Kyrkans hus i Brastad

Beställare:
Objekt:
Fastighet:
Tid:
Projektledare:

Lysekils pastorat
Till- och ombyggnation, Kyrkans hus i Brastad
Lysekil Tuntorp 4:185
27 Oktober – 8 December, 2023
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat

Beställare:
Lysekils pastorat

Objekt:
Till- och ombyggnation, Kyrkans hus i Brastad

Fastighet:
Lysekil Tuntorp 4:185

Tid:
27 Oktober – 8 December, 2023

Projektledare:
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat

Vaktmästeri för Lysekils pastorat

Beställare:
Objekt:
Fastighet:
Tid:
Projektledare:

Lysekils pastorat
Ny vaktmästeribyggnad i Brastad
Lysekil Brastad 1:10, 1:18, 1:23
13 september – 13 oktober, 2023
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat

Beställare:
Lysekils pastorat

Objekt:
Ny vaktmästeribyggnad i Brastad

Fastighet:
Lysekil Brastad 1:10, 1:18, 1:23

Tid:
13 september – 13 oktober, 2023

Projektledare:
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat