Upphandlingar

På Andersson Nielsen AB har vi erfarenhet av att upprätta och leverera relevanta förfrågningsunderlag och vi hjälper er till lönsammare affärer. Vi planerar och levererar upphandlingar, helt utefter era krav och önskemål, oavsett om ni är privat eller offentlig aktör.

Kommande upphandlingar

Kyrkans hus i Brastad

Beställare:
Objekt:
Fastighet:
Tid:
Projektledare:

Lysekils pastorat
Till- och ombyggnation, Kyrkans hus i Brastad
Lysekil Tuntorp 4:185
Upphandlingens start planeras till v.42
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat

Pågående upphandlingar

Vaktmästeri för Lysekils pastorat

Beställare:
Objekt:
Fastighet:
Tid:
Projektledare:

Lysekils pastorat
Ny vaktmästeribyggnad i Brastad
Lysekil Brastad 1:10, 1:18, 1:23
13 september – 13 oktober
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat