En byggkonsultfirma i Brodalen.
Ritarbete, rådgivning, totalentreprenad och allt däremellan.
För alla slags byggen, stora som små.

En byggkonsultfirma i Brodalen. Ritarbete, rådgivning, totalentreprenad och allt däremellan. För alla slags byggen, stora som små.

Nyheter

Vi blev just ISO 9001 certifierade. Läs mer här

Tjänster

Byggrådgivning

Vi erbjuder rådgivning vid allt från mindre tillbyggnader till flerfamiljshus och lokaler med stor fokus på kvalitet och väl genomförda tekniska lösningar. Läs mer

Projektledning

Vi åtar oss projektledningsuppdrag för alla typer av byggprojekt. Allt från utbyggnad och renovering till nybyggnation. Från den lilla sommarstugan till flerfamiljshus. Från fabrikslokalen till kommunhuset. Läs mer

Kontrollansvarig – KA

Som KA hjälper vi dig med kontrollplan och ser till att planen, bestämmelser och villkor som gäller följs. KA är även med vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Läs mer

Ritning och bygglov

Ritning

Vi ritar ditt hus eller tillbyggnad i skala och fackmannamässigt. Och framför allt efter dina önskemål. Läs mer

Bygglov

Vi kan också hjälpa till med bygglovsansökan och kontakten med kommunen. Läs mer

K-ritning betongplatta

Behöver du räkna på lasterna från ditt hus för att dimensionera en betongplatta? Vi hjälper dig med det och gör en konstruktionsritning. Läs mer

Visualisering

3D-renderingar och visualisering av dina husdrömmar? Läs mer

VILLA I MASSIVTRÄ. TOTALENTREPRENAD FÖR STIFTELSE.

Massivträ

Massivträ / KL-trä miljöbyggande

I och med att en stor del av vårt dagliga arbete involverar Massivträ så har vi utvecklat en unik kompetens här. Vi kan hjälpa dig med allt ifrån att bygga ett vackert och miljövänligt hus till rådgivning runt KL-trä i industriell produktion Läs mer

Flerbostadshus

Vi har lång erfarenhet av byggnationer av miljövänliga flerbostadshus. Under flera år har vi bland annat haft ett mycket ingående och långsiktigt samarbete med en stor leverantör av prefabricerade flerbostadshus som byggt framtidens miljövänliga flerbostadshus.

Vi arbetar med BIM-samordning, produktionsritningar, ritningar, tekniska detaljer, byggteknik, projektledning, effektivisering, energiberäkning, byggplatsplanering, ekonomi, avtal, täthetsprovning, termografering, fukt och mycket annat. Läs mer

Massivträvillan

Hos Andersson Nielsen AB jobbar vi med lösningar i massivträ och Massivträvillan är vårt initiativ för att underlätta för er som vill bygga ett hållbart en- eller tvåfamiljshus.
Massivträvillan är ett varumärke som ligger under vårt dotterbolag ANNI Fastighetsutveckling AB. Massivträvillan erbjuder i princip total flexibilitet. Från ett färdigplanerat hus med små justeringar av materialval och färger, till ett hus ritat exakt utifrån er vision av ett drömhus.
Vill du läsa mer? Välkommen in på www.massivträvillan.se

Mättjänster

Täthetprovning

Provtryckning av småhus och lägenheter. Läs mer

Termografering

Fotografering med värmekamera. Bästa sättet att hitta köldbryggor och bristande isolering. Läs mer

Utstakning och lägeskontroll

Vi ser till att byggnaden är exakt på den plats som bygglovet säger. Läs mer

Gränsutvisning och inmätning

Gränsutvisning från Lantmäteriets underlag och inmätning för byggnationer. Läs mer

Fuktmätning

Vi hjälper er med fuktmätning, analys och dokumentation. Läs mer

Andra tjänster

Energibalansberäkning

Vi utför energiberäkningar enligt Boverkets Byggregler och över hela landet. Håll nere kostnaderna för el och uppvärmning när du bygger nytt eller renoverar. Ofta ett krav från kommunen vid bygglov. Läs mer

Brand

Vi hjälper dig med rådgivning inom brand. För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en brandskyddsbeskrivning. Läs mer

Inget projekt är för stort eller smått.
Vi hjälper till med allt ifrån små tillbyggnader för privatpersoner till större renoveringar och nybyggnationer.

Våra senaste projekt

Vi har gott om referenser för både små och stora uppdrag. Du kan se ett urval på sidan Projekt