Vaktmästeri för Lysekils pastorat

Upphandlingen avser byggnation av ny vaktmästeribyggnad för Lysekils Pastorat med innefattande verkstad, kontor och personallokaler med en BTA på 389 kvm. Den befintliga vaktmästeribyggnaden ska i sin helhet rivas och den nya byggnaden uppföras på samma plats. Lysekils Pastorat letar nu efter en totalentreprenör som kan förverkliga planerna som en professionell och samarbetsvillig part. 

Fasad Sydöst

Beställare:
Objekt:
Fastighet:
Kontakt:

Lysekils pastorat
Vaktmästeri i Brastad
Lysekil Brastad 1:10, 1:18, 1:23
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat

Beställare:
Lysekils pastorat

Objekt:
Vaktmästeri i Brastad

Fastighet:
Lysekil Brastad 1:10, 1:18, 1:23

Kontakt:
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat

Förfrågningsunderlag

Anbudsformulär
Beskrivning
Ritningar

Inlämning

Anbudet ska lämnas in via mejl till upphandling@andersson-nielsen.se och ska innefatta ifylld anbudsformulär samt cv för platschefen.

Start datum:
Sista dag för anbud:
Sista dag för frågor:

13 September, 2023
13 Oktober, 2023
9 Oktober, 2023

Start datum:
13 September, 2023

Sista dag för anbud:
13 Oktober, 2023

Sista dag för frågor:
9 Oktober, 2023

Frågor om upphandlingen eller förfrågningsunderlaget

Linn Nielsen
Andersson Nielsen AB
Tel: 0523-42911
Mejl: linn@andersson-nielsen.se

Anders Persson
Lysekils Pastorat
Tel: 0523-293241
Mejl: anders.persson@svenskakyrkan.se

Övriga fasader

Fasad Nordväst
Fasad Sydväst och Nordöst

Övriga bilder

Nuvarande byggnad (skall rivas)