Menu

En byggkonsultfirma i Brodalen.
Ritarbete, rådgivning, totalentreprenad och allt där i mellan.
För alla slags byggen, stora som små.

Tjänster

Kontrollansvarig – KA

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en kontrollansvarig (KA).

Den kontrollansvarige hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att planen samt de bestämmelser och villkor som gäller följs. KA är även med vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Vi åtar oss KA-uppdrag antingen till fast pris eller på löpande räkning. För fast pris vid nybyggnation av en normal villa är kostnaden cirka 15 500 SEK + moms.

Stort och smått. Vi hjälper till med allt från små tillbyggnader för privatpersoner till större renoveringar och nybyggnationer. Inget projekt är för litet eller för stort.

Byggrådgivning

Vi erbjuder rådgivning vid allt från mindre tillbyggnader till flerfamiljshus och lokaler med stor fokus på kvalitet och väl genomförda tekniska lösningar.

Vi har kundens behov och önskan i fokus och med lång erfarenhet inom yrket kan vi föreslå lösningar på det mesta. Vi har också ett stort kontaktnät att förmedla, både när det gäller kunskap och praktiskt utförande.

Vi har under de senaste åren även samlat på oss stor erfarenhet kring KL-trä (CLT) och miljövänligt byggande.

Mätteknik

Täthetsprovning och termofotografering

Vi erbjuder provtryckning av småhus och lägenheter enligt ISO 9972:2015 i hela Västra Götaland och även termofotografering för att hitta läckage i hus och lägenheter.

En byggnads klimatskal, ytterväggar, golv och tak ska vara lufttäta. I en icketät konstruktion kommer luft som blåser in från utsidan att ge drag. Luft som går från insidan och ut i konstruktionen märks inte på komforten, men ger ökad energiförbrukning och risk för fuktskador och mögelproblematik.

Med RetroTec Blower Door genereras en rapport som tydligt visar läckagetalet genom byggnadens klimatskal. Vi utför också sökning för att hitta luftläckage så dessa kan åtgärdas.
Har du frågor kring täthetsprovning eller vill ha en offert? Ring 0523-42080 eller maila info@andersson-nielsen.se

Provtryckning pågår. På plats på Nock massiva trähus projekt  Godisfabriken i Gävle.

Fuktmätning

Vi erbjuder fuktmätning med hjälp av passiva fuktsensor från Invisense som placeras bakom tätskikten i byggkonstruktioner. Vi hjälper er med hela flödet. Från installation och mätning till analys och rapport.
Läs mer på sidan om Fuktmätning

Projektledning

Vi har genom åren varit delaktiga i många olika typer av projekt och på så vis skaffat oss en bred kunskapsbank, som vi gärna delar med oss av.

Vi åtar oss projektledningsuppdrag där vi erbjuder stöd för att genomföra olika typer av byggprojekt. Allt från utbyggnad, nybyggnation och renovering. Från den lilla sommarstugan till flerfamiljshus. Från fabrikslokalen till kommunhuset.

Under vår ledning kommer ditt byggprojekt genomföras tryggt och fackmannamässigt enligt fastlagd plan.

Vi hjälper er med:

Vi hjälper er med:

  • Lagstiftning och förordningar.
  • Offerter och val av projektörer /entreprenader.
  • Entreprenadavtal både för konsument och byggföretag.

Massivträhus. Vi bistod med rådgivning under hela projektet med vår expertis runt massivträhus. Vi stod även för projektledning och gjorde en täthetsprovning när bygget stod klart.

Massivträ / KL-trä miljöbyggande

Vi har under de senaste åren upparbetat en stor erfarenhet och kunskap om byggande med massivträ / KL-trä (CLT).

KL-trä är massiva träskivor av korslimmat trä som kan användas både till stommen och till synlig yta. Skivorna sågas ut med millimeterprecision och är kompletta med håltagningar för dörrar, fönster, ventilation, el och dylikt.

Jämfört med betong så har KL-trä, förutom en högre noggrannhet, en femtedel av vikten. Därav minskas mängden transporter till bygget signifikant, vilket också skapar förutsättningar för kortare byggtider. Korslimmat trä har också ett betydligt lägre koldioxidutsläpp.

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council – organisation för hållbart samhällsbyggande.

Energibalansberäkning

Vi utför energiberäkningar enligt Boverkets Byggregler och över hela landet. Energibalansberäkningar är ett hjälpmedel för att hålla ned kostnader för el och uppvärmning när man bygger nytt eller renoverar, och är ofta ett krav från kommunen vid bygglov.

Priset för en energiberäkning på ett normalstort enbostadshus är 2 900 SEK inkl. moms. Leveranstiden är max två arbetsdagar.

Ladda ner och fyll i den här mallen när du beställer en energiberäkning av oss. Ladda ner energiberäkningsmall.

Vi hjälper dig med dina husritningar

Ritningar och bygglovsansökan

Vi ritar ditt hus eller tillbyggnad i skala och fackmannamässigt. Och framför allt efter dina önskemål. Vi kan också hjälpa till med bygglovsansökan och kontakten med kommunen.

Enkla K-ritningar, detaljer. 3D-renderingar och visualisering av dina ”husdrömmar”?

Våra senaste projekt

Vi har gott om referenser för både små och stora uppdrag. Du kan se alla på sidan Projekt

nielsenlogoweb3

Andersson Nielsen AB
Brobergsvägen 3
45494 Brastad
info@andersson-nielsen.se
tel: 0523 – 42080 (växel)

Vi delar lokal med
Tempo Brodalen.

Lars Nielsen
VD, KA, Rådgivande ingenjör
lars@andersson-nielsen.se
0706 – 24 43 13

Anders Dahl
Design, Ritare, BIM-samordnare
anders@andersson-nielsen.se
0708 – 68 80 40

Marcus Karlsson
Teknisk rådgivning, Täthetsprovning, Termofotografering
marcus@andersson-nielsen.se
072 – 22 70 533

Linn Nielsen
Mark- och exploateringsingenjör, Mätteknik, Avtal 
linn@andersson-nielsen.se
076 – 8439733

Matilda Andersson
Ritare, BIM-samordnare
matilda@andersson-nielsen.se
0730 – 69 30 16

Hugo Hermansen
Civilingenjör, Energiberäkning
hugo@andersson-nielsen.se
070 – 245 41 67

Fredrika Georgson
Byggnadsingenjör, Ritare
fredrika@andersson-nielsen.se
0708 – 159566

Frank Karlsen
Byggnadstekniker, Fuktmätning
frank@andersson-nielsen.se
0722 – 400 411

Visa Andersson Nielsen på Google Maps

Bolaget Andersson Nielsen bildades 2010. Vår inriktning har sedan starten varit att erbjuda konsulttjänster inom byggsektorn och vi åtar oss alla sorters uppdrag. Från små tillbyggnader och villor för privatpersoner till större renoveringar och nyproduktioner.

Partners