Menu

Vi erbjuder konsulttjänster inom byggsektorn och vi åtar oss uppdrag allt
från småhus till byggrådgivning för utbyggare.

Tjänster

Kontrollansvarig – KA

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en kontrollansvarig (KA). Det är byggherren som föreslår en KA.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att planen och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Vi åtar oss KA-uppdrag antingen till fast pris eller på löpande räkning. För fast pris vid nybyggnation av en normal villa är kostnaden cirka 15 500 SEK + moms.

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte, ta kontakt med kommunen så hjälper de dig.

Stort och smått. Vi hjälper till med allt från små tillbyggnader för privatpersoner till större ombyggnationer och nybyggnationer för professionella utbyggare. Inget projekt är för lite eller för stort.

Byggrådgivning

Vi erbjuder rådgivning vid allt från mindre tillbyggnader till flerfamiljshus och lokaler med stor fokus på kvalitet och väl genomförda tekniska lösningar.

Vi har kundens behov och önskan i fokus och med lång erfarenhet inom yrket kan vi föreslå lösningar på det mesta. Vi har också ett stort kontaktnät att ta hjälp av vid behov, både när det gälller kunskap och praktiskt utförande.

Vi har under de senaste åren även samlat på oss erfarenhet kring KL-trä (CLT) och massivträ-byggande. 

Täthetsprovning (provtryckning)

Vi erbjuder provtryckning av småhus och lägenheter enligt ISO 9972:2015 i hela Västra Götaland och även termofotografering för att hitta läckage i hus och lägenheter.

En byggnads klimatskal, ytterväggar, golv och tak ska vara lufttäta. I en otät konstruktion kommer luft som blåser in från utsidan ge drag. Luft som går från insidan och ut i konstruktionen märks inte på komforten, men ger ökat energiförbrukning och risk för stora fuktskador och mögelproblematik. Varm luft innehåller mer fukt en kall, när den varma luften läcker ut i väggen och kyls är risken stor för att det bildas kondens och fukten magasineras inuti väggen.

Vi använder RetroTec Blower Door med tillhörande programvara där vi genererar rapport som tydligt visar läckagetalet genom byggnadens klimatskal. Vi utför också läcksökning för att hitta luftläckage så dessa kan åtgärdas.

Har du frågor kring täthetsprovning eller vill ha en offert. Ring 0523-42080 eller maila Info

Fuktmätning

Vi erbjuder fuktmätning med hjälp av passiva fuktsensor från Invisense som placeras bakom tätskikten i byggkonstruktioner. Vi hjälper er med hela flödet. Från installation och mätning till analys och rapport.
Läs mer på sidan om Fuktmätning

Projektledning

Vi har genom åren varit delaktiga i många olika typer av projekt och på så vis skaffat oss en bred kunskapsbank, som vi gärna delar med oss av.

Vi åtar oss projektledningsuppdrag där vi erbjuder stöd för att genomföra olika typer av  byggprojekt. Det kan gälla allt från utbyggnad av sommarstugan till nybyggnation av flerfamiljshus på många våningar.

Under vår ledning ska ditt byggprojektet genomföras tryggt och enligt fastlagd plan.

Vi hjälper er med:

  • Bygglovsansökan och ritningar.
  • Lagstiftning och förordningar.
  • Entreprenadavtal både för konsument och byggföretag.

Massivträhus. Vi hjälpte till hela projektet med vår expertis runt massivträhus. Vi stod även för projektledning och gjorde en täthetsprovning med en blower-door.

Massivträ / KL-trä (CLT) miljöbyggande

Vi har under de senaste åren upparbetad en stor erfarenhet och kunskap om byggande med massivträ / KL-trä (CLT).

KL-trä (Korslimmat trä) är allt från träskivor av fingerskarvad och krysslimmade lameller till massiva träblock som används som bjälklag, tak, bärande eller avskiljande vägg. Skivorna sågas ut i CNC maskiner med millimeterprecision. Håltagningar för dörrar, fönster, ventilation, el och dylikt utförs i fabrik.

Förutom en högre noggrannhet har korslimmat trä en vikt på en femtedel jämfört med betong. Därav minskas mängden transporter till bygget signifikant, vilket också skapar förutsättningar för kortare byggtider. Korslimmat trä har också ett betydligt lägre bidrag till koldioxidutsläpp än motsvarande produkter av betong.

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council – organisation för hållbart samhällsbyggande.

Energibalansberäkning

Vi utför energiberäkningar enligt Boverkets Byggregler.

Pris för energiberäkning på enbostadshus (normal villa) är 2900,- inkl moms leveranstid max 2 arbetsdagar. Vi utför energiberäkningarna över hela landet.

Ladda ner och fyll i den här mallen för att göra en energiberäkning. Ladda ner energiberäkningsmall.

Vi hjälper dig med dina husritningar

Referenser

Vi har gott om referenser för både små och stora uppdrag. Här är några urval:

Våra referenser

nielsenlogoweb3

Andersson Nielsen AB
Brobergsvägen 3
45494 Brastad
info@andersson-nielsen.se
tel: 0523 – 42080 (växel)

Vi delar lokal med
Tempo Brodalen.

Lars Nielsen
VD, KA, Rådgivande ingenjör
lars@andersson-nielsen.se
0706 – 24 43 13

Anders Dahl
Design, Ritare, BIM-samordnare
anders@andersson-nielsen.se
0708 – 68 80 40

Marcus Karlsson
Teknisk rådgivning, täthetsprovning, termofotografering
marcus@andersson-nielsen.se
072 – 22 70 533

Linn Nielsen
Mark- och exploateringsingenjör, Mätteknik, Avtal 
linn@andersson-nielsen.se
076 – 8439733

Matilda Andersson
Ritare, BIM-samordnare
matilda@andersson-nielsen.se
0730 – 69 30 16

Frank Karlsen
Byggnadstekniker, Fuktmätning
frank@andersson-nielsen.se
0722 – 400 411

Hugo Hermansen
Civilingenjör, Energiberäkning
hugo@andersson-nielsen.se
070 – 245 41 67

Visa Andersson Nielsen på Google Maps

Blogg

Läs om dom tjänster vi erbjuder och vår kompetens runt dem, hjälpfulla guider runt sådant våra kunder ofta frågar och kanske något från vår arbetsvardag. Visa alla blogginlägg

Om oss

Bolaget Andersson Nielsen bildades 2010. Vår inriktning har sedan starten varit att erbjuda konsulttjänster inom byggsektorn och vi åtar oss uppdrag allt från småhus till byggrådgivning för utbyggare, Vi har även varit behjälpliga med att leverera styckehus till konsument.

Vi har över 25 års erfarenhet i byggsektorn inom bygg och projektledning, och 10 års erfarenhet från offshore-industrin med ingenjör- och projektledning.

Partners