Massivträ och miljövänligt byggande

Vi har upparbetat en stor erfarenhet och kunskap om byggande med massivträ / KL-trä.

KL-trä (CLT på engelska) är massiva träskivor av korslimmat trä som kan användas både till stommen och till synlig yta. Skivorna sågas ut med millimeterprecision och är kompletta med håltagningar för dörrar, fönster, ventilation, el och dylikt.

Jämfört med betong så har KL-trä, förutom en högre noggrannhet, en femtedel av vikten. Därav minskas mängden transporter till bygget signifikant, vilket också skapar förutsättningar för kortare byggtider. Korslimmat trä har också ett betydligt lägre koldioxidutsläpp.

En stor fördel med att bygga i massivträ är den fantastiska inomhusmiljön. Vackra ytskikt får man på köpet, och det enda man egentligen behöver göra är att behandla golvet. Man mår bra av att bo i rum av trä, materialet buffrar både värme och kyla och skapar ett jämnt och hälsosamt inomhusklimat.

Sweden Green Building Council logo

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council – organisation för hållbart samhällsbyggande.

Funderar du på massivträhus?

  • A-ritningar – Vi är vana att rita hus som effektivt går att bygga i KL-trä
  • Produktionsritningar – 3D modell för beställning av KL-träelement
  • Rådgivning – Vi delar gärna med oss av vår praktiska och teoretiska erfarenheter
  • Totalentreprenad – Vi du att vi skall ta hand om allt från början till inflyttning så gör vi gärna det.

NOCK PROJEKTET GODISFABRIKEN I GÄVLE

Samarbete med Nock Massiva Trähus

Vi har ett mycket ingående och långsiktigt samarbete med Nock Massiva Trähus som bygger framtidens miljövänliga flerbostadshus. Prefabricerade lägenhetsmoduler i KL-trä som produceras i fabrik och sedan fraktas med lastbil till byggplats där dom snabbt kan monteras nästan som lego. Nock kan möta de flesta önskemål och bygga flerfamiljshus upp till åtta våningar.

KL-trä. Modulerna byggs i massivträ vilket bidrar med en positiv CO₂-balans, tillför minimalt med kemikalier och plast samt har bra brandskyddsegenskaper.

Kostnadseffektivt. Huset byggs färdigt till 96% i fabrik innan det levereras till byggarbetsplatsen för montage. Det blir korta ledtider till låga kostnader även om vi bygger en speciallösning.

Snabbt. Att bygga med förproducerade KL-trä element i fabrik gör att det blir mycket snabbt och effektivt. Dessutom kan markarbeten påbörjas på byggarbetsplatsen samtidigt som huset byggs färdigt i fabriken.

Hög kvalitet. Det kontrollerade miljön i fabriken gör att hög kvalitet kan uppnås.

Vad gör vi för Nock?

BIM samordning. Samordning med dom olika projektörerna så att krockar undviks. Med vår breda kunskap inom KL-trä ser vi till att produktionen i fabrik och på byggplats blir så effektiv som möjligt. Samordningen görs direkt i 3D-modellen som sedan används för beställning.

Produktionsritningar för KL-trä. Vi färdigställer en 3D-modell som skickas till KL-trä leverantören. Utifrån denna produceras träelementen med millimeterprecision.

Rådgivning. Allt ifrån byggteknik, projektledning och effektivisering till energiberäkning, byggplatsplanering, ekonomi och avtal

Ritningar, tekniska detaljer. Ritningar på tekniska lösningar och för produktionen av modulerna i fabrik.

Täthetsprovning, termografering och fukt. För att kvalitetssäkra produkten så lufttäthetstestas och termograferas modulerna invändigt efter montage på byggplatsen.

Att resa en massivträvilla

En liten film på hur det kan se ut att resa en stomme i massivträ. Det går undan att resan en 140 m² villa. Tänk också på att man får vackra färdiga innerväggar redan efter resningen om man väljer att ha trä inne.