Kyrkans hus, Lysekils pastorat

Upphandlingen avser om-och tillbyggnad av befintlig byggnad i Brastad till ett nytt Kyrkans Hus för Lysekils Pastorat. Byggnaden innefattar samlingslokaler, café, kontor och verksamhetsloker.

Lysekils Pastorat letar nu efter en totalentreprenör som kan förverkliga planerna som en professionell och samarbetsvillig part.

Fasad framsida

Beställare:
Objekt:
Fastighet:
Kontakt:

Lysekils pastorat
Till- och ombyggnation, Kyrkans hus i Brastad
Tuntorp 4:185
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat

Beställare:
Lysekils pastorat

Objekt:
Till- och ombyggnation, Kyrkans hus i Brastad

Fastighet:
Tuntorp 4:185

Kontakt:
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat

Förfrågningsunderlag

ÄNDRINGS PM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Ritningar
BEFINTLIG BYGGNAD

Inlämning

Anbudet ska lämnas in via mejl till upphandling@andersson-nielsen.se och ska innefatta ifylld anbudsformulär samt cv för platschefen.

Start datum:
Sista dag för anbud:
Sista dag för frågor:

27 Oktober, 2023
8 December, 2023
5 December, 2023

Start datum:
27 Oktober, 2023

Sista dag för anbud:
8 December, 2023

Sista dag för frågor:
5 December, 2023

Frågor om upphandlingen eller förfrågningsunderlaget

Linn Nielsen
Andersson Nielsen AB
Tel: 0523-42911
Mejl: linn@andersson-nielsen.se

Anders Persson
Lysekils Pastorat
Tel: 0523-293241
Mejl: anders.persson@svenskakyrkan.se

Övriga fasader

Fasad gavlar
Fasad baksida
Fasad 3D illustration

Övrigt

Markplanering
Befintlig byggnad