Vaktmästeri för Lysekils pastorat

Denna upphandling är avslutat. Stort tack till alla som deltog!

Upphandlingen avser byggnation av ny vaktmästeribyggnad för Lysekils Pastorat med innefattande verkstad, kontor och personallokaler med en BTA på 389 kvm. Den befintliga vaktmästeribyggnaden ska i sin helhet rivas och den nya byggnaden uppföras på samma plats. Lysekils Pastorat letar nu efter en totalentreprenör som kan förverkliga planerna som en professionell och samarbetsvillig part. 

Fasad Sydöst

Beställare:
Objekt:
Fastighet:
Kontakt:

Lysekils pastorat
Vaktmästeri i Brastad
Lysekil Brastad 1:10, 1:18, 1:23
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat

Beställare:
Lysekils pastorat

Objekt:
Vaktmästeri i Brastad

Fastighet:
Lysekil Brastad 1:10, 1:18, 1:23

Kontakt:
Linn Nielsen, Andersson Nielsen AB
Anders Persson, Lysekils pastorat

Inlämning

Start datum:
Sista dag för anbud:
Sista dag för frågor:

13 September, 2023
13 Oktober, 2023
9 Oktober, 2023

Start datum:
13 September, 2023

Sista dag för anbud:
13 Oktober, 2023

Sista dag för frågor:
9 Oktober, 2023

Övriga fasader

Fasad Nordväst
Fasad Sydväst och Nordöst

Övriga bilder

Nuvarande byggnad (skall rivas)