Teknisk förvaltning går ut på att optimera

Teknisk förvaltning ansvarar för all drift av fastigheten och att optimera den. Här ingår fastighetsskötsel, lokalvård och underhållsåtgärder samt administration. Den som jobbar med dessa frågor kallas för fastighetsförvaltare och i uppgifterna ingår såväl tillsyn av fastigheten och planering av underhåll, samt kommunikation och förhandling med leverantörer. Det är en teknisk förvaltare som har uppdraget att ansvara för dessa frågor.

Vad är en Teknisk förvaltare?

Att jobba med teknisk förvaltning innebär att ha ansvar för en stor del av fastigheten och syftet är att öka värdet, upprätthålla skicket och optimera driften. Vi kan ta på oss hela ansvaret eller driva det tillsammans med er som fastighetsägare.

Några uppgifter som ingår i teknisk förvaltning:

  • Administration av olika avtal, garantier och försäkringar samt ha koll på de myndighetskrav som finns och ansvara för att dessa uppnås.
  • Service i form av en kontakt med de som utnyttjar lokalerna, t ex boende. Det kan vara felanmälningar, frågor eller andra ärenden.
  • Stöd åt fastighetsägare och kunna svara på funderingar och ge råd.
  • Uppdatera underhållsplanen, se till att den följs och att nödvändiga besiktningar genomförs.
  • Övergripande koll och vara ansvarig för årsplaneringen som innefattar t ex underhållsplan, avtal och omförhandlingar, kontroller m.m.

Underhållsplaner är nyckeln till hållbarhet

Underhållsplaner är nyckeln till en hållbar fastighetsförvaltning. Här planeras underhållet för det som går att förutse kommer att behöva underhållas för att upprätthålla fastighetens värde och skick. Underhållsplanen innehåller underhållsbehovet för flera år framöver och fördelar kostnaderna för renoveringarna utspritt över fler år.