Massivträ

Nybyggnation av Villa Brofjäll i Vrångebäck

Inte långt från vårt kontor i Brodalen har en av Massivträvillans husmodeller, Villa Brofjäll, byggts i ett hisnande tempo!
Kunden utgår från villamodellen men har valt att göra vissa justeringar, såsom ökad storlek, ett extra sovrum samt justering av placeringen av fönster och dörrar. Stomresning gick smidigt och snabbt, på endast en dag! Vi har det dokumenterat i ett filmklipp längst ned på denna sida så att du kan se förvandlingen med egna ögon.

Plats

 • Vrångebäck, Lysekil

Beställare

 • Privatperson

Omfattning

 • Nybyggnation, enfamiljsvilla

Arbetsgrupp

 • Sven-Arne Staxäng
 • Linn Nielsen
 • Matilda Andersson
 • Hugo Hermansen
 • Anders Dahl

Kompetens

 • Projektledning
 • Massivträ
 • Mättjänster
 • A-ritningar
 • K-ritning platta
 • BIM-samordning
 • Bygglovsansökan
 • KA (Kontrollansvarig)
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Energibalansberäkning

Status

 • Färdigställt 2024

Till vänster: Originalritning av Villa Brofjäll. Till höger: A-ritning innefattande justering av mått, placering av fönster & dörrar samt extra sovrum.

Markarbete pågår – juli 2023
Grundarbete i full gång – augusti 2023
Kontrollansvarig på plats – augusti 2023
Massivträ
Leverans av massivträstomme – september 2023
Stomresning – september 2023
Stomresning – september 2023
Isolering på plats – september 2023
Montering av tak och fasad – oktober2023
Villa Vrångebäck är rest, isolerat och med fönster och dörrar på plats – oktober 2023
Oktober2023