Vi erbjuder fuktmätning med hjälp av passiva fuktsensor som placeras bakom t.ex tätskikten i byggkonstruktioner. Vi hjälper er med hela flödet. Från installation och mätning till analys och rapport.
Fuktmätning
Vi använder robusta fuktsensorer från Invisense. Dom är extremt tunna, hållbara och kostnadseffektiva. Inga begränsande batteritider, ger inte ifrån sig någon strålning och har inga andra negativa effekter. Den här lösningen gör att du kan ta reda på om din byggnad är fuktskadad eller ej. En korrekt bild av spridningen är viktig för att avgränsa omfattningen. Fram till idag har det inte varit möjligt att göra motsvarande mätningar utan att göra åverkan i konstruktionen. InviSense extremt tunna (mindre än 0,1 mm) fuktsensor placeras på fuktkänsliga ställen där man vill mäta fuktnivån. På så sätt kan man enklare och tidigare upptäcka läckage/fukt och fatta rätt beslut om renovering eller annan åtgärd behövs eller inte.

Fuktsensorer. InviSense tunna fuktsensorer.

”InviSense lösning stärker vårt erbjudande och vi ser det som ett sätt att framtidssäkra våra arbetsmetoder. Det är svårt eller omöjligt att mäta en del konstruktionsdelar utan förstörande åtgärder” säger Lars Nielsen, VD på Andersson-Nielsen och tillägger ”vi är säkra på att det kommer att vara ett krav på mätbarhet för att kunna påvisa den kvalitet som man vill uppnå, utan att mäta på ett korrekt sätt så går det inte att veta”.
Björn Garplind kommenterar Lars uttalande ”Andersson-Nielsen är ett bolag som har ett tjänsteutbud där InviSense lösning kan tillföra stor nytta, deras kunder efterfrågar mätbar kvalitet. Konkurrensen om de alltmer krävande husköparna börjar hårdna och då är det viktigt att kunna påvisa kvalitet, vad är kvalitet utan mätbarhet?”.
Fuktmätning