Återförsäljare av InviSense fuktsensorer

Vi är nu återförsäljare av InviSense passiva fuktsensor som placeras bakom tätskikten i byggkonstruktioner. En robust sensor som är extremt tunn, hållbar och kostnadseffektiv. Inga begränsande batteritider, ger inte ifrån sig någon strålning och har inga andra negativa effekter.

InviSense lösning innebär att du kan ta reda på om din byggnad är fuktskadad eller ej och dessutom kunna avgränsa omfattningen. Fram till idag har det inte varit möjligt att göra motsvarande mätningar utan att göra åverkan i konstruktionen.

InviSense extremt tunna (mindre än 0,1 mm) fuktsensor placeras på fuktkänsliga ställen där man vill mäta fuktnivån. På så sätt kan man enklare och tidigare upptäcka läckage/fukt och fatta rätt beslut om renovering eller annan åtgärd behövs eller inte.

”InviSense lösning stärker vårt erbjudande och vi ser det som ett sätt att framtidssäkra våra arbetsmetoder. Det är svårt eller omöjligt att mäta en del konstruktionsdelar utan förstörande åtgärder” säger Lars Nielsen, VD på Andersson-Nielsen och tillägger ”vi är säkra på att det kommer att vara ett krav på mätbarhet för att kunna påvisa den kvalitet som man vill uppnå, utan att mäta på ett korrekt sätt så går det inte att veta”.

Björn Garplind kommenterar Lars uttalande ”Andersson-Nielsen är ett bolag som har ett tjänsteutbud där InviSense lösning kan tillföra stor nytta, deras kunder efterfrågar mätbar kvalitet. Konkurrensen om de alltmer krävande husköparna börjar hårdna och då är det viktigt att kunna påvisa kvalitet, vad är kvalitet utan mätbarhet?”.

Om Andersson-Nielsen

Bolaget Andersson Nielsen bildades 2010. Vår inriktning har sedan starten varit att erbjuda konsulttjänster inom byggsektorn och vi åtar oss uppdrag allt från småhus till byggrådgivning för utbyggare, Vi har även varit behjälpliga med att leverera styckehus till konsument.

Vi har över 25 års erfarenhet i byggsektorn inom bygg och projektledning, och 10 års erfarenhet från offshore-industrin med ingenjör- och projektledning.

Om InviSense

InviSense utvecklar och säljer en extremt tunn fuktsensoretikett som mäter RF % (relativ luftfuktighet) inuti byggkonstruktioner utan ingrepp, dvs trådlöst. Med den unika fuktsensorn och InviSenses molnbaserade tjänst kan fastighetsägare nu enkelt mäta, analysera och säkerställa fastigheters relativa fuktighet – och i tid vidta åtgärder.

InviSense produkter har utvecklats vid Printed Electronics Arena i Norrköping i samarbete med Linköpings universitet och RISE Acreo. Bolaget knoppades av från RISE Acreo under 2013.

www.invisense.se